კავშირი საგადასახადო პორტალთან RS.ge

პროგრამა სრულად არის ინტეგრირებული საგადასახადო პორტალთან, პროგრამიდან ხდება ზედნადებების პაკეტური ატვირთვა/ჩამოტვირთვა,მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საიტზე RS.ge: არსებული ინფორმაცია პროგრამაში არსებულს.

სავაჭრო აგენტების მართვა

პროგრამაში შექმნილია თანამშრომელთა მოდული, რომელიც დაყოფილია იერარქიის მიხედვით: მენეჯერი-სუპერვაიზერი-სეილსმენი შესაბამისად პროგრამიდან საშუალება გეძლევათ ინფორმაცია გაფილტროთ კონკრეტული მენეჯერის/სუპერვაიზერის/სეილსმენის მიხედვით დაუწესოთ სავაჭრო აგენტებს თვის/კვირის/დღის გეგმები და დავალიანების ლიმიტები დათვალოთ სავაჭრო აგენტზე გადასახდელი ხელფასები პროგრამიდან გაყიდული პროდუქციის და შემოტანილი თანხის მიხედვით 

FMG MOBILE

სავაჭრო აგენტზე მორგებული აპლიკაცია რომელიც მუშაობს Android და Windows სისტემებზე აპლიკაციიდან სავაჭრო აგენტს შეუძლია: 

1. შეკვეთის აღება 

2. თანხის აღება 

3. რეალიზაციის ატვირთვა RS.ge-ზე ქვე ზედნადებით 

4. უკან დაბრუნება მყიდველისგან(ზედანდების ატვირთვა RS.ge-ზე) 

5. ფასების განახლება 

6. კომპანიის ადგილმდებარეობის განსაზღვრა(GPS კოორდინატების აღება) 

7. ორგანიზაციის ვალების და ისტორიის ნახვა 

8. ატვირთული ზედნადების პრინტერზე ბეჭდვა 

 9. ნაშთების და ლიმიტების კონტროლი 10. Online/Offline კავშირის მხარდაჭერა

FMG GPS

FMG GPS უნიკალური პლათფორმა რომელიც ჩაშენებულია სადისტრიბუციო პროგრამაში საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ: 

1. მაღაზიების ადგილმდებარეობა 

2. სავაჭრო აგენტების მოძრაობა მაღაზიებში 

3. შეკვეთის გამოგზავნის ადგილმდებარეობა 

4. ვიზიტებისა და აღებული შეკვეთების თანაკვეთა 

5. პრობლემური მაღაზიების კონტროლი 

6. განვლილი მანძილი დღის/კვირის თვის ჭრილში 

7. გამოყენებული საწვავის კონტროლი 

8. ზონების რუტების კონტროლი 

 9. გაჩერებები დროის ინტერვალის მიხედვით 

10. მაღაზიაში ყოფნის ხანგრძლივობა( Check inn- Cheek out სისტემა)

გეგმები

გეგმები- რაოდენობრივ/თანხობრივი 

გეგმის შესრულების კონტროლი 

გაყიდული/შესყიდული პროდუქციის სტატისტიკა და ანალიზი

სისტემაში საშუალება გაქვთ შეიტანოთ გეგმები: ყოველღიური, ყოველთვიური და აკონტროლოთ გეგმის შესრულება ამოიღოთ ინდივიდუალური რეპორტინგი თანამშრომელთა იერარქიის მიხედვით აწარმოოთ შესყიდული და გაყიდული პროდუქციის სტატისტიკა აღებული შეკვეთების მონიტორინგი

პროგარამა საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ აღებული შეკვეთები მონიტორინგი -დროითი ინტერვალის მიხედვით  


დებიტორ -კრედიტორების მართვა

სისტემა სრულად აღრიცხავს დებიტორ კრედიტორებს და დროის ნებისმიერ ინტერვალში საშუალებას გაძლევთ ნახოთ წარმოქმნილი ვალდებულებებიინდივიდუალური ფასთა ჯგუფების მინიჭება ორგანიზაციების მიხედვით

ფასდაკლებების სისტემა რომელიც მორგებულია თქვენს საჭიროებებზე


მოითხოვე პრეზენტაცია
CRM form will show here